Με την Στεφανία από τη όμορφη Νάξο και τον Νέγκρο σε μάθημα με την χρήση του διαδυκτίου.