Με τον Θάνο και την 9 μηνών Άρια , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.