Με την 4 μηνών Ήρα , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.