Με τον Αλέξανδρο, την Εύα και την Πέπερ στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς