Με τον Γιώργο, τον Θανάση και την 1,5 ετών Λούσι, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.