Με την Σοφία, τον Σωτήρη και την 3,5 μηνών Ίρμα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.