Με τον Γιώργο, τον γιό του και τον μικρό Άλβιν στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.