Με την οικογένεια του Πολύκαρπου και την Μένιας με την 5 μηνών Αύρα στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.