Με τη Νικολέττα από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε διαδικτυακό μάθημα εκπαίδευσης του σκύλου της Ερμή.