Με τον Τάσο και την 7 ετών Ζήνα, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.