Με τον Γιάννη, τον Γαβριήλ και την 3 μηνών Ήρα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.