Με τον κ. Γιώργο και τον 9 μηνών Σίβα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.