Με την Ιωάννα και την 3,5 μηνών Μηλού, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.