Με τον Δημήτρη και τον 3,5 μηνών Μπέν, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.