Με τον Δημήτρη, την Νάντια και την Άιρα στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.