Με την Ανθή και την 3 μηνών Jazz στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.