Ο 7 μηνών Τζόκερ, από την Θράκη, με την κηδεμόνα του εμπιστεύθηκαν την σχολή μας και παρακολουθούν τα διαδικτυακά μαθήματα εκπαίδευσης.