Με την Δήμητρα και την 2 μηνών Σάντρα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.