Πρόγραμμα βασικής υπακοής

Στο 8ο μάθημα του προγράμματος Βασικής Υπακοής, η Μπέλα εκτελεί τις εντολές παρουσία άλλου σκύλου.

Media