Εκπαίδευση με ενοχλήσεις

Ο Πασχάλης με την Μπέλα, στο 7ο μάθημα Βασικής Υπακοής. Στοχεύουμε στην σταδιακή απευαισθητοποίηση του εκπαιδευόμενου σκύλου, στα εξωτερικά ερεθίσματα. Με τον σωστό χειρισμό και την επαναληπτικότητα ο σκύλος αγνοεί σταδιακά τα άλλα σκυλιά και προσέχει τον χειριστή.

Media