Ομαδικό Μάθημα Εκπαίδευσης Σκύλων.

Στην Brosdogs και στο Πρόγραμμα Βασικής υπακοής, γενικεύουμε τις συμπεριφορές και εκπαιδεύουμε τον σκύλο να υπακούει τον χειριστή αγνοώντας την παρουσία άλλων σκύλων. Αυτό για να επιτευχθεί, κάνουμε κάποια ομαδικά μαθήματα στοχεύοντας στην πλήρη απευαισθητοποίηση του σκύλου σε εξωτερικά ερεθίσματα.
Ο Κώστας με την Κύρα και ο Γιάννης με τον Τάζ, σε ομαδικό μάθημα στην σχολή μας

Media