Προεκπαίδευση Κουταβιού - Ασκήσεις Αυτοελέγχου

Ο Χρήστος με την 4 μηνών Ίρμα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.
Εκπαίδευση Σκύλων στην Κατερίνη.

Media