Κώστας - Άρης

Ο Κώστας στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής. Εκπαίδευση Σκύλων στην Κατερίνη.

Media