Δημήτρης - Ήρα

Ο Δημήτρης με την 9 μηνών Ήρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής. Στο 6ο μάθημα η Ήρα , ήδη εκτελεί τις εντολές Έλα, Μαζί, Κάθισε, Κάθισε - Μείνε και το Πρόγραμμα θα λοκληρωθεί με την Γενίκευση (εξωτερικά ερεθίσματα) και την εντολή Ξάπλα - Μείνε.

Media