Μπένι

Η Μπένι μετά την ολοκλήρωση της Βασικής Υπακοής , βρίσκεται στο δεύτερο μάθημα της Εξελιγμένης Υπακοής και υπακούει παρά την παρουσία άλλου σκύλου.

Media