Επίλυση ανεπιθύμητων συμπεριφορών

Εκπαίδευση Σκύλων στην Κατερίνη BROSDOGS. Βασική υπακοή, Προεκπαίδευση κουταβιών, Επίλυση ανεπιθύμητων συμπεριφορών , εκμάθηση τουαλέτας, καθήκοντα προστασίας.

Media