Εντολή Κάτσε - Μείνε.

Ο κ. Παναγιώτης με τον 2 ετών Άξουελ , στο 6ο μάθημα Βασικής Υπακοής. Εντολή Κάτσε - Μείνε , με ενοχλήσεις.

Media