Μιχάλης - Δίας

Με τον Μιχάλη και το πανέμορφο Cane Corso Δία, στο 5ο μάθημα του Προγράμματος Βασικής Υπακοής.

Media