9 μηνών Boxer στη Βασική Υπακοή

Η Μαρία Μπατζώνη με τον 9 μηνών Πλούτο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.

Media