Νίκος - Λέρι

Στην πρώτη μας γνωριμία με τον Νίκο, είδα έναν σκύλο πολύ καλά εκπαιδευμένο, ο οποίος όμως λειτουργούσε μόνο σε περιβάλλον χωρίς ερεθίσματα. Μόλις έβλεπε άλλο σκύλο, άλλαζε συμπεριφορά και μεταμορφωνόταν σε έναν ανυπάκουο σκύλο. Με 4 μαθήματα καταφέραμε να το αποτέλεσμα που βλέπετε στο βίντεο.

Media