Γιώργος & Μισέλ

ε εξωτερικό περιβάλλον, η Μισέλ, υπακούει τον Γιώργο μετά απο 6 μαθήματα στην Brosdogs. Όταν ο χειριστής κοπιάζει και συνεργάζεται με τον σκύλο συστηματικά, τότε τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα.

Media