Με τον Δημήτρη, τη Μαρία και την 2 ετών Μάγια, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής