Με τον Γιάννη και τον Γιώργο Τσαχαλά και την 4 μηνών Αθηνά, Boxer, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών. Η Αθηνά συνέχισε λίγους μήνες μετά και στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.