Με τον Αδάμο Αδάμου και τον 5,5 μηνών Τόρες, Πρέσα Κανάριο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.