Με τον Κώστα, την Αρετή και την 2,5 μηνών Ντέζη, Μπίγκλ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.