Με τον 14 μηνών Πλούτο, Κόκερ, της Σοφίας Μαρκάκη, στο πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.