Με τον Μάριο Παπαζήση και τον 3,5 μηνών Τζάκ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.