Με τον Βαγγέλη και την 4 μηνών Μέλα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.