Με την Αντιόπη και την 3 ετών Ρεγγίνα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής - Διόρθωση Συμπεριφοράς