Με τον Θάνο , την Φαίδρα (Επανιέλ Μπρετόν) 1 έτους και τον 3 ετών Δία (Ελληνικός Ποιμενικός) στα Προγράμματα Βασικής Υπακοής και Καθήκοντα Προστασίας αντίστοιχα.