Με την κυρία Ιωάννα και τον 7 μηνών Έκτορα, Golden, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.