Με τον Κυριάκο και τον 5 μηνών King , Πρέσα Κανάριο, στο Πρόραμμα Βασικής Υπακοής.