Με την οικογένεια Χατζηλοίζου και τους 13 μηνών Κουστό και Κάστρο, Ελληνικά Ποιμενικά, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.