Με την 4 μηνών Ήρα, Boxer, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.