Με την Ιζαμπέλα και την 8 μηνών Άντα, Γερμανικός Ποιμενικός, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.