Με την Σάρρα και την 11 μηνών Σίση, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.