Με τον Παναγιώτη και την 9 μηνών Ήρα, Labrador , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.