Με τον Μιχάλη, την Κάλλυ και τον 2,5 μηνών Δία , Κάνε Κόρσο, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.