Με τον Ηλία και τον 4 μηνών Μάρκο, Labrador , στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.