Με την Αθηνά και την 6 μηνών Λούση, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.